Đồng Nai có thêm cụm công nghiệp 75ha

Theo quy hoạch, cụm công nghiệp Phước bình dành 55,1 ha làm đất xí nghiệp, công nghiệp, một độ xây dựng tối đa 70%. Cụm công nghiệp Phước Bình sau khi hoàn thành dự kiến sẽ tạo việc làm cho gần 6.000 lao động.

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định số 379/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Phước Bình tỷ lệ 1/500, tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Khu vực lập quy hoạch có vị trí ranh giới được xác định, phía Bắc giáp quy hoạch khu công nghiệp, phía Đông giáp quy hoạch đường giao thông và khu dân cư, phía Tây và phía Nam giáp quy hoạch khu dân cư.

Dự án có quy mô 74,9 ha, tổng số lao động dự kiến khoảng 5.500 – 6.000 công nhân. Cụm công nghiệp Phước Bình có tính chất là cụm công nghiệp đa ngành nghề, ưu tiêu bố trí các doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất công nghiệp sạch ít gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra cụm công nghiệp cũng ưu tiên các doanh nghiệp sản xuất phụ tùng, phụ kiện thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ và một số dịch vụ hỗ trợ liên quan nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp địa phương.

Theo quy hoạch, cụm công nghiệp dành 55,1 ha làm đất xí nghiệp, công nghiệp, một độ xây dựng tối đa 70%, tầng cao và chiều cao xây dựng tùy thuộc vào đặc thù ngành nghề sản xuất, để đồng bộ tổng thể toàn khu quy hoạch khống chế tầng cao 1-2 tầng trong cụm công nghiệp. Tỷ lệ trồng cây xanh trong lô đất xây dựng nhà máy tối thiểu 20% trên tổng diện tích lô đất.

Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Phước Bình nhằm cụ thể hóa phân khu tỷ lệ 1/2.000 cụm công nghiệp Phước Bình được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt từ tháng 1/2013 và quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh từ tháng 5/2019. Quy hoạch hướng đến khai thác hợp lý, hiệu quả các khu chức năng, cơ cấu sử dụng đất. Không gian kiến trúc được tổ chức trên cơ sở tôn trọng hình thái phương thức sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời không phá vỡ địa hình và các điều kiện tự nhiên sẵn có.


Bài viết liên quan