Category: Tuyển dụng

[Tuyển Dụng] Chuyên viên Media

Mô tả công việc: Nghiên cứu, xem xét những kênh, phương tiện hiệu quả cho chiến dịch quảng cáo của Công ty. Khai thác và phát triển các kênh Social Media. Thiết kế, […]

[Tuyển dụng] Nhân viên kinh doanh

Với mong muốn mở rộng và phát triển các dòng sản phẩm liên quan đến bất động sản tại Nhơn Trạch, Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh và Phát triển Bất động […]

[Tuyển dụng] Trưởng phòng Kinh doanh

Với mong muốn mở rộng và phát triển các dòng sản phẩm liên quan đến bất động sản tại Nhơn Trạch, Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh và Phát triển Bất động […]