Tag: loại đất

Phân loại đất và ký hiệu các loại đất

Theo quy định của Luật đất đai tùy theo mục đích sử dụng thì đất có rất nhiều loại. Vậy đất được phân loại như thế nào? Ký hiệu các loại đất là […]